Prędkościomierz EP - 4R

Przeznaczenie urządzenia

Prędkościomierz EP4-R przeznaczony jest do zastosowania między innymi w tramwajach typu 105 N/Na oraz 102 N i spełnia następujące funkcje:

- mierzy prędkość tramwaju w zakresie 0 - 80 km/h i przedstawia ją na wskaźniku wychyłowym,
- rejestruje prędkość rozwijaną przez tramwaj na odcinku ostatnich ~2.000 m przed miejscem odczytu, urządzenie działa w ten sposób, że "wymazuje" z pamięci prędkości rozwijane wcześniej i zapamiętuje prędkości ostatnie,
- umożliwia odczyt zarejestrowanych danych o prędkości za pośrednictwem urządzenia zewnętrznego: notebooka, komputera PC,
- zlicza przejechaną przez tramwaj drogę:
    • całkowitą od momentu zainstalowania,
    • "przebieg dzienny" od momentu wyzerowania licznika,
- pozwala obsłudze zerować licznik "przebiegu dziennego", użytkownik nie ma wpływu na licznik przebiegu całkowitego,
- umożliwia odczyt licznika drogi oraz ustawienie (w razie potrzeby) przez służby serwisowe stanu początkowego - po łączu szeregowym RS 232. Zastosowana prędkość transmisji wynosi standardowo 9600 bitów/sek.,
- może współpracować z innymi systemami mikroprocesorowymi zamontowanymi w tramwaju za pośrednictwem łącza RS 232 lub RS 485 po uzgodnieniu protokołu transmisji.

Obsługa licznika drogi

Wyświetlacz pokazuje liczbę przejechanych kilometrów od czasu ostatniego wyzerowania licznika (przebieg dzienny). Krótkotrwałe przyciśnięcie przycisku pozwala na wyświetlenie liczby kilometrów przejechanych od momentu zainstalowania urządzenia. Dla umożliwienia wyświetlenia sześciu cyfr przebiegu całkowitego (do 999.999km), najpierw wyświetlane są cztery bardziej znaczące cyfry, następnie liczba jest przesuwana cyklicznie w lewo dla ukazania ostatnich cyfr. Cyfry oddzielone są po trzeciej pozycji przecinkiem. Wyświetlacz samoczynnie powraca do wyświetlania przebiegu dziennego. Wciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego przez ok. 5 sekund, (nieprzerwane) pozwala na ustawienie licznika przebiegu dziennego na wartość zerową.

Odczyt zarejestrowanych danych


Odczytu danych można dokonać:

1. Bezpośrednio w pojeździe - należy wówczas użyć notebooka z systemem MS Windows. Wyjście RS prędkościomierza połączyć kablem (dostawa "Eltin" s.c.) z standartowym wyjściem RS 232 (COM) notebooka.
2. Pośrednio - poprzez demontaż urządzenia sterującego i podłączenie do komputera PC (z zainstalowanym środowiskiem MS Windows min. v. 3.1 i programem obsługi dostarczanym przez "Eltin" s.c.),
Uwaga: Odłączenie zasilania od prędkościomierza nie powoduje utraty danych, więc umożliwia to odczyt danych w miejscu i czasie do tego najodpowiedniejszym.

Program odczytu zarejestrowanych danych umożliwia wyświetlenie danych o prędkości:
a) w postaci wykresu V=f(l) (prędkości w funkcji przebiegu drogi)
z możliwością zmiany skali odległości,
b) zarejestrowane dane mogą być zapamiętane w formie plików graficznych i zapisane na dysku w celu archiwizacji.

Przykładowy odczyt zarejestrowanych danych.

Przykładowy odczyt zarejstrowanych danych.

 

Parametry techniczne

Zasilanie: napięcie 10 ÷ 30 V DC.
Zakres temperatur: - 25 °C ÷ 70 °C.
Współpraca z czujnikiem indukcyjnym zliczającym 8 impulsów na obrót koła o obwodzie 2m
(obwód średnio zużytego koła biegowego).
Dokładność pomiaru: ±2,5 km/h + dodatkowy błąd równy 3,6 % prędkości mierzonej.

Rys 1. Wymiary zewnętrzne urządzenia sterującego i wskaźnika wychyłowego.

Strona główna | O firmie | Zegary | Tablice walutowe | Tablice informacyjne | Komunikacja | Pomiary | Ozdoby świąteczne |Kontakt