Tablice numerowe TD


Tablice numerowe przeznaczone są do wyświetlania numeru linii w pojazdach komunikacyjnych. Tablice typu TD zbudowane są z super jasnych diod LED świecących w kolorze czerwonym. Oferta nasza zawiera tablice w różnych formatach: od tablic mogących wyświetlić jedną cyfrę (typy TD8), do mogących pokazać liczbę trójcyfrową (typy TD888) o wysokości cyfry 22cm.
Tablice są wyposażone w układ dostosowujący natężenie światła emitowanego przez diody do oświetlenia zewnętrznego. Numer świeci pełną jasnością w dzień natomiast w nocy jest przygaszany.
Ustawienie numeru linii odbywa się za pomocą przycisków usytuowanych na tylnej ściance urządzenia. Zadany numer zostaje zapamiętany i po ponownym włączeniu tablicy bądź zaniku zasilania jest automatycznie odtwarzany.
Zasilanie urządzenia z instalacji 24V DC pojazdu.
Montaż tablicy w pojeździe może odbywać się w dwojaki sposób:

Tablice TD..A są przykręcane do obejmy (związanej sztywno z pojazdem) za pomocą dwóch śrub, natomiast tablice TD..B posiadają obejmę w otwory, której wchodzą śruby związane z konstrukcją pojazdu.

UWAGA Tablice formatu 18 i 188 umożliwiają wyświetlanie na pierwszej pozycji cyfry 1.
Istnieje możliwość wykonania na specjalne zamówienie tablic bocznych i tylnych powtarzających informację, wykonanych z wyświetlaczy o wysokości cyfry 12 cm.

 

Tablica numerowa TD                          Tablica numerowa TD      

Strona główna | O firmie | Zegary | Tablice walutowe | Tablice informacyjne | Komunikacja | Pomiary | Ozdoby świąteczne |Kontakt