Elektroniczny rejestrator zdarzeń ERT-1

Przeznaczenie urządzenia

Elektroniczny rejestrator zdarzeń ERT-1 przeznaczony jest do zastosowania - razem z prędkościomierzem EP4-R - w tramwajach typu 102 N oraz 105 N/Na i spełnia następujące funkcje:

- rejestruje prędkość tramwaju przez ostatnie 24 godziny,
- rejestruje zaistnienie 5 wybranych zdarzeń ( np.: luzowniki, styczniki, nastawniki, czujniki) - przez ostatnie 24 godziny,
- rejestruje spadek wartości napięcia akumulatora poniżej nastawionego Umin - przez ostatnie 24 godziny.
Urządzenie działa w ten sposób, że "wymazuje" z pamięci prędkości i zdarzenia zaistniałe wcześniej i zapamiętuje prędkości i zdarzenia zaistniałe w ciągu ostatnich 24 godzin.
- umożliwia odczyt zarejestrowanych danych (o prędkościach, o zaistniałych zdarzeniach) oraz danych zarejestrowanych przez urządzenie sterujące prędkościomierza EP4-R za pośrednictwem urządzenia zewnętrznego: notebooka, komputera PC w tramwaju lub na zewnątrz - po wyjęciu rejestratora ERT-1.

Budowa rejestratora

Elektroniczny rejestrator zdarzeń ERT-1składa się z:
- układu mikroprocesorowego (pamięć 4 Mb z podtrzymaniem bateryjnym, zegar czasu rzeczywistego zgodny z rokiem 2000),
- przełącznika (przełączanego kluczykiem),
- łącza typu RS 232 (RS 485) służącego do połączenia z komputerem lub z urządzeniem sterującym,
- przewodu pomiarowego zakończonego kostką zaciskową i gniazdem DB25,
- kabla połączeniowego Komputer PC <-> Rejestrator lub Komputer PC <-> Prędkościomierz,
- kabla połączeniowego Rejestrator <-> Prędkościomierz,
Rejestrator posiada w swojej obudowie dwa wtyki typu DB9 i DB25. Wtyk DB9 umożliwia komunikację. Podczas normalnej pracy podłączony jest przewodem do prędkościomierza EP4-R. Przy odczycie danych połączony jest z komputerem. Gniazdo DB25 jest gniazdem połączeniowym sygnałów pomiarowych oraz doprowadza zasilanie do rejestratora. Zastosowanie takich gniazd pozwala na szybkie odłączenie rejestratora i przeniesienie go w miejsce gdzie jest dostępny komputer PC. W obudowie rejestratora zamontowany jest bezpiecznik 1,6 A zabezpieczający zasilanie urządzenia.

Montaż rejestratora

Rejestrator instaluje się w osłoniętym miejscu, do którego można łatwo doprowadzić połączenia elektryczne np. w pulpicie. Listwę zaciskową montuje się w pobliżu rejestratora. Wymiary gabarytowe przedstawia rys.1.
Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z dostarczonym schematem.

Rys. 1. Wymiary gabarytowe rejestratora ERT - 1

Odczytu danych można dokonać:

1. Bezpośrednio w pojeździe - należy wówczas użyć notebooka z systemem MS Windows. Wyjście RS prędkościomierza połączyć trój końcówkowym kablem do odczytu danych (dostawa "Eltin" s.c.) z standartowym wyjściem RS 232 (COM) notebooka. Podłączenia kabla do odczytu rejestratora czy prędkościomierza dokonujemy według opisu wtyczek kabla (PC-komputer, ERT-1-rejestrator, BBOX-prędkościomierz).

2. Pośrednio - poprzez demontaż rejestratora ERT-1, podłączenie go do komputera PC (z zainstalowanym środowiskiem MS Windows min. 95 i programem obsługi dostarczanym przez "Eltin" s.c.). Rejestrator umożliwia odczytanie danych z prędkościomierza i przeniesienie ich do komputera PC. Dzięki temu można odczytać dane z dwóch urządzeń demontując z tramwaju tylko rejestrator, który przystosowany jest do łatwego odłączenia od przewodów. Skopiowanie zawartości danych z prędkościomierza do rejestratora odbywa się w momencie przełączenia rejestratora w tryb ODCZYT. Urządzenia muszą być wtedy połączone kablem do kopiowania danych [dwu końcówkowym] (dostawa "Eltin" s.c.). Do każdego rejestratora dołączony jest jeden taki kabel gdyż zaleca się, aby łączył on urządzenia w trakcie pracy.

Rejestrator posiada dwa tryby pracy wybierane przełącznikiem, którego położenie zmieniane jest kluczykiem.

1. Tryb "POMIAR"
Tryb ten sygnalizowany jest przez miganie zielonej lampki.
W trybie tym rejestrator zapisuje do swojej pamięci prędkości tramwaju oraz zdarzenia.

2. Tryb "ODCZYT"
Tryb ten sygnalizowany jest przez ciągłe świecenie zielonej lampki.
Rejestrator należy przełączać w ten tryb przy wyciąganiu rejestratora z tramwaju i komunikacji z komputerem PC. W trybie tym rejestrator zatrzymuje pomiary i je zabezpiecza.
Przy przełączaniu kluczyka rejestrator próbuje odczytać dane z urządzenia sterującego prędkościomierz EP4-R. Jeśli oba urządzenia są połączone kablem transmisyjnym to po ok. 9 sekundach (miga zielona lampka) dane zostaną przeniesione do rejestratora. Można, zatem wymontować tylko rejestrator celem odczytu danych z obu urządzeń. Jeśli nastąpił błąd zabezpieczania danych z urządzenia sterującego prędkościomierza EP4-R zapala się czerwona lampka. Dane z rejestratora można odczytać w dowolnym czasie i miejscu bez obawy o to, że zostaną one skasowane przez nowe pomiary.
Odczyt danych rejestratora dokonuje się programem rejestrator.exe, a odczyt danych prędkościomierza programem blackbox.exe.
Program umożliwia wyświetlenie danych o prędkości:

a) w postaci wykresu V=f(l) (prędkości w funkcji przebiegu drogi)
z możliwością zmiany skali odległości,
b) w postaci wykresu V=f(t) (prędkości w funkcji czasu)
c) w postaci występowania zdarzeń w funkcji czasu.

Przykładowy odczyt zarejestrowanych danych.

Przykładowy odczyt zarejstrowanych danych.

Zarejestrowane dane mogą być zapamiętane w formie plików graficznych i zapisane na dysku w celu archiwizacji.

Strona główna | O firmie | Zegary | Tablice walutowe | Tablice informacyjne | Komunikacja | Pomiary | Ozdoby świąteczne |Kontakt