Elektroniczne bankowe i kantorowe tablice kursów walut i oprocentowania

Elektroniczne bankowe i kantorowe tablice kursów walut i oprocentowania służą do przedstawienia w nowoczesny sposób oferowanych produktów przez bank jak i kursów walut w kantorze.
Wykonywane przez nas elektroniczne tablice kursów walut i oprocentowania składamy z modułów (pozycji walut lub oprocentowania) zawierających wyświetlacze siedmio segmentowe. Moduły zawierają 3, 4 lub 5 wyświetlaczy. Na życzenie montujemy inne ilości wyświetlaczy w module, dla tablic kursów walut maksymalna liczba prezentowanych walut wynosi 42 (kupno, sprzedaż - dwa moduły) zaś dla tablic oprocentowania 84 przy jednym module dla danego oprocentowania, przy dwóch modułach liczba ta maleje. Każda tablica może dodatkowo wyświetlać datę i czas. Zmiany kursów walut i ustawienia zegara można dokonywać:
- przy pomocy pilota, który może być połączony z tablicą przy pomocy kabla,
- z komputera łączem szeregowym RS 232 (COM 1...4) - polecane z powodu łatwości obsługi tablicy a szczególnie w kantorach z względów bezpieczeństwa, kasjer nie wychodzi na zewnątrz pomieszczenia,
- przyciskami wmontowanymi w obudowę,
Do tablic współpracujących z komputerem dodajemy dwa oprogramowania umożliwiające zmianę kursów walut i lub oprocentowania.
a) program do przygotowywania danych w komputerze i przesyłanie ich na tablicę pod DOS >> i Windows >>,
b) program " Send " do budowy procedur " automatycznego przesyłania danych z bazy innych programów (ogólno bankowych , obsługi kantoru) na tablicę. Przeprowadzamy instruktaż w zakresie jego stosowania (protokół przesyłania do tablicy kantorowej informacji do wyświetlenia >>).
Za dodatkową opłatą dostarczamy komputerowy program obsługi kantoru współpracujący z tablicą świetlną.
Stosowane przez nas wyświetlacze mogą być zielone lub czerwone posiadająone Certyfikat ISO 9002. Typowe parametry wyświetlaczy:
- wyświetlacz 0.56" (14mm wysokości cyfry), jasność świecenia do 5.6 mcd.
- wyświetlacz 0.8" (20mm wysokości cyfry), jasność świecenia do 9 mcd (do 3.6mcd zielone),
- wyświetlacz 1" (25mm wysokości cyfry), jasność świecenia do 14 mcd (do 9 mcd zielone),
Istnieje także możliwość wyszczególnienia bardziej znaczących walut poprzez zastosowanie wyświetlaczy o większych wymiarach niż pozostałe.
Do zasilania tablicy są wykorzystywane zasilacze impulsowe, powszechnie stosowane w komputerach są one montowane na zewnątrz tablicy. Zasilacz jest dostarczany wraz z tablicą. Napięcie doprowadzane do zasilacza 230V AC. Napięcie z zasilacza do tablicy 5V DC (9V DC).
Tablice kursów walut mogą współpracować z wyświetlaczami kursów typu WK >>.
Typowe wymiary tablic: (szerokość x grubość x wysokość)
- dla wyświetlaczy 0,56" - 40 cm x 3 cm x 15 cm + 2,5 cm każda pozycja,
- dla wyświetlaczy 0,8" - 50 cm x 3 cm (4 cm) x 15 cm + 4,5 każda pozycja,
- dla wyświetlaczy 1" - 55 cm x 4 cm x 15 cm + 5,5 cm każda pozycja.
Zewnętrzną "szatę" tablic - w zakresie kolorystyki obudowy, tła itp. dostosowujemy do wymagań naszych klientów - wykonanie plastyczne zgodne z logotypem Banku lub Kantoru.
Obudowa - aluminium malowane proszkowo lub oklejane folią - płyta czołowa - plexi - grafika wykonana z folii samoprzylepnej. Dla tablic kursów walut istnieje możliwość wykonania dodatkowej grafiki w postaci flagi poszczególnych krajów >>.


Aktualny kurs walut można znaleźć na stronie Narodowego Banku Polskiego w dziale Informacje Dzienne >>.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć naszych tablic kursów walut i oprocentowania.

Tablica kursów walut.

 

Tablica oprocentowania i kusów walut.

 

Tablica oprocentowania.

 

Tablica oprocentowania i kursów walut.

 

Tablica kursów walut i dwie tablice oprocentowania.

 

Tablica oprocentowania.
Tablica kursów walut.
Tablica kursów walut.
Tablica kursów walut.
Tablica kursów walut.

Tablice kursów walut TKW (pocztowe)

Oferowane przez nasza firmę tablice kursów walut TKW (pocztowe) głównie przeznaczone są dla urzędów pocztowych, cechą charakterystyczną dla nich jest funkcja wyświetlania numeru okienka, w którym danego dnia przeprowadzana jest usługa wymiany walut. Wszystkie pozostałe funkcje i parametry są identyczne, co w zwykłych tablicach kursów walut naszej produkcji. Tablica TKW może współpracować z wyświetlaczami kursów typu WK.

Tablica kursów walut TKW.

Wyświetlacze kursów walut typu WK

Wyświetlacze kursów walut typu WK są urządzeniami elektronicznymi służącymi do przedstawienia kursów najpopularniejszych walut, umożliwiający odczyt ich z dużej odległości najczęściej instalowane są na zewnątrz budynków lub w szybie okna wystawowego.
Wyświetlacze wykonane z super jasnych diod LED świecących w kolorze czerwonym. Montowane są w obudowie aluminiowej a czoło przykryte jest przezroczystą pleksi koloru czerwonego. Sterowanie tablicami, czyli zmiana wyświetlanych wartości odbywa się na tej samej zasadzie, co w tablicach kursów walut, (z którymi także współpracują).
Tabela podstawowych najpopularniejszych wyświetlaczy kursów walut typu WK.

Typ wyświetlacza

Wymiary zewn. [cm

Wysokość cyfry [cm]
H

Jednostronny
Dwustronny
Przystosowany do warunków zewnętrznych
B
L
D
WK 11
23
125
4/14
12,3
TAK
---
---
WK 11Z
23
125
4/14
12,3
TAK
---
TAK
WK 12
23
125
14
12,3
---
TAK
---
WK 12Z
23
125
14
12,3
---
TAK
TAK
WK 21
40
125
4/14
12,3
TAK
---
---
WK 21Z
40
125
4/14
12,3
TAK
---
TAK
WK 22
40
125
14
12,3
---
TAK
---
WK 22Z
40
125
14
12,3
---
TAK
TAK
WK 31
32
260
4/14
22
TAK
---
---
WK 31Z
32
260
4/14
22
TAK
---
TAK
WK 32
32
260
14
22
---
TAK
---
WK 32Z
32
260
14
22
---
TAK
TAK
WK 41
55
260
4/14
22
TAK
---
---
W 41Z
55
260
4/14
22
TAK
---
TAK
W 42
55
260
14
22
---
TAK
---
WK 42Z
55
260
14
22
---
TAK
TAK

Dla pozostałych typów wyświetlaczy wymiary są ustalane indywidualnie.
Wysokość napisu USD/EUR jest taka sama dla wszystkich typów tablic i wynosi 12 cm, jeżeli ma być wykonany z tych samych diod LED, co cyfry, w przypadku wyklejania go folią samoprzylepną wielkość nazwy waluty może być ustalana indywidualnie przypadek ten dotyczy wyświetlaczy o reprezentacji jednej waluty w wierszu.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć naszych wyświetlaczy kursów walut typu WK.

Wskaźnik kursów walut WK 31 Z/2.

 

Wskaźnik kursów walut WK 12 Z.

 

Wskaźnik kursów walut WK 31.

 

Wskaźnik kursów walut WK 21.

 

Wskaźnik kursów walut WK 21.
Wskaźnik kursów walut WK 12 Z.
Wskaźnik kursów walut WK 21/2.
Wskaźnik kursów walut WK 12 Z.
Strona główna | O firmie | Zegary | Tablice walutowe | Tablice informacyjne | Komunikacja | Pomiary | Ozdoby świąteczne |Kontakt