Tablice informacyjne

Firma nasza oferuje dwa podstawowe rodzaje informacyjnych tablic świetlnych:

- wyświetlacze alfanumeryczne,
- gazety świetlne.

Wyświetlacze alfanumeryczne

Elektroniczne wyświetlacze alfanumeryczne służą do wizualnego przekazywania informacji, które wpisuje użytkownik z komputera PC, mając w każdej chwili możliwość ich aktualizacji bądź skasowania. Wyświetlacze alfanumeryczne zbudowane są z super jasnych diod LED rozmieszczonych w rastrze 1 cm. Wysokość fontów wynosi 8 cm, co umożliwia odczyt tekstu z odległości 30 metrów.
Na wyświetlaczu o długości np. pięciu modułó (8 x 120 LEDy) można wyświetlić w zależności od typu wybranych fontów od 18 do 25 znaków.
Wyświetlacz wyposażony jest w zegar (działający nawet po wyłączeniu zasilania) oraz umożliwia zapamiętanie do 3000 znaków tekstów w pamięci nieulotnej.
Podstawowym trybem pracy wyświetlacza jest przesuwanie tekstu, dodatkowo można zaprogramować:

- przesuwanie wolne,
- przesuwanie szybkie,
- migotanie tekstu,
- znikanie tekstu,
- pojawianie się tekstu,
- zatrzymanie tekstu na określony czas,
- nasuwanie z góry,
- nasuwanie z dołu,
- kilka krojów pisma,
- włączenie i wyłączenie wyświetlania zegara,
- podział zapisywanego tekstu na dziewięć stron (wybór pilotem opcja),
- i inne..

Parametry techniczne:
Zasilanie z sieci 230 V z przewodem ochronnym,
Pobór mocy do 50 W (w zależności od typu wyświetlacza),
Długość kabla między zasilaczem a ekranem 250 cm. (max 600 cm),
Średnia skuteczna odległość działania pilota do 6 m,
Łącze RS232 do sterowania z komputerem PC,
Zegar podtrzymany bateryjnie,
Temperatura pracy od 0 do 35 °C,
Temperatura pracy wyświetlacza zewnętrznego od -25 do 50 °C,
Ekran zasilany jest napięciem bezpiecznym.


          Wyświetlacz alfanumeryczny WF8-20M

Wyświetlacz alfanumeryczny WF16-16C

Wyświetlacz alfanumeryczny WF16-16M


Podstawowe typy wyświetlaczy alfanumerycznych

Typ wyświetlacza Wymiary zewnętrzne LxBxD [cm] Wysokość znaków H [cm] Kolor świecenia
WA6 - 5M 95x10x4 6    lub lub    
WA6 - 6M 115x10x4 6    lub lub    
WA6 - 7M 133x10x4 6    lub lub    
WA6 - 8M 152x10x4 6    lub lub    
WA6 - 9M 170x10x4 6    lub lub    
WA6 - 10M 190x10x4 6    lub lub    
WA8 - 5M 125x16x4 8    lub lub    
WA8 - 6M 150x16x4 8    lub lub    
WA8 - 7M 175x16x4 8    lub lub    
WA8 - 8M 200x16x4 8    lub lub    
WA8 - 9M 225x16x4 8    lub lub    
WA8 - 10M 250x16x4 8    lub lub    
WA8 - 11M 275x16x4 8    lub lub    
WA8 - 12M 300x16x4 8    lub lub    
WA12 - 5M 150x16x4 12    lub lub    
WA12 - 6M 180x16x4 12    lub lub    
WA12 - 7M 210x16x4 12    lub lub    
WA12 - 8M 237x16x4 12    lub lub    
WA12 - 9M 266x16x4 12    lub lub    
WA12 - 10M 295x16x4 12    lub lub    
WA12 - 11M 325x16x4 12    lub lub    
WA12 - 12M 355x16x4 12    lub lub    
WA15 - 5M 125x24x4 15    lub lub    
WA15 - 6M 150x24x4 15    lub lub    
WA15 - 7M 175x24x4 15    lub lub    
WA15 - 8M 200x24x4 15    lub lub    
WA16 - 5M 125x24x4 16    lub lub    
WA16 - 6M 150x24x4 16    lub lub    
WA16 - 7M 175x24x4 16    lub lub    
WA16 - 8M 200x24x4 16    lub lub    
WA16 - 9M 225x24x4 16    lub lub    
WA16 - 10M 250x24x4 16    lub lub    
WA16 - 11M 275x24x4 16    lub lub    
WA16 - 12M 300x24x4 16    lub lub    
WA23 - 5M 150x30x4 23
   lub lub    
WA23 - 6M 180x30x4 23
   lub lub    
WA23 - 7M 210x30x4 23
   lub lub    
WA23 - 8M 237x30x4 23
   lub lub    
WA23 - 9M 266x30x4 23
   lub lub    
WA23 - 10M 295x30x4 23
   lub lub    
WA23 - 11M 325x30x4 23
   lub lub    
WA23 - 12M 355x30x4 23
   lub lub    

Przy wykonaniach zewnętrzych grubość kasetonu wynosi 14cm (10cm).


Program komputerowy - edycja i wysyłanie tekstów do wyświetlacza

Programowanie wy
świetlanego tekstu i efektów jego prezentacji odbywa się za pomocą programu komputerowego „Linijka.exe” pod Windows.
Po uruchomieniu programu należy wybrać z menu plik Otwórz lub Nowy aby otworzyć okno edytora. Następnie należy skonfigurować parametry pracy wy
świetlacza:
Z menu wybieramy: Linijka / Ustawienia.

Należy prawidłowo ustawić:
- numer portu szeregowego do którego podłšczona jest wyświetlacz
- prędkość portu szeregowego standardowo 1200 bodów
- długość wyświetlacza - jest to szerokość samego wyświetlacza w centymetrach lub inaczej ilość LEDów na długości - UWAGA: konieczny do prawidłowego wyświetlania tekstu.
Ustawienia konfiguracyjne wystarczy wykonać tylko raz zostaną one zapamiętane.

W oknie edytora można wpisywać i modyfikować informacje. Tekst zapisywany do wyświetlacza jest standardowo podzielny na 9 stron. Edytor posiada 9 zakładek za pomocą, których przechodzić można do edycji kolejnych stron tekstu:

Menu widoczne po prawej stronie edytora służy do wstawiania nowych efektów do tekstu:

Przykładowy tekst wpisany w edytorze wygląda tak:

Tekst jest widoczny w edytorze jako czarny, efekty zaznaczone są na różowo.
Klikając myszką na wybrany efekt można zmodyfikować jego parametry np. długość czasu zatrzymania tekstu lub rodzaj fontów. Pojawia się menu specjalne efektu, w którym można zmodyfikować parametry.

Menu specjalne dla zatrzymania tekstu:

Na pojedynczej stronie tekstu można zapisać do 512 znaków. Jeżeli jest potrzeba zapisania jednorazowo większej ilości tekstu na końcu strony należy użyć efektu zmiany strony dzięki któremu możliwe jest dalsze wyświetlanie tekstu z kolejnej strony.

Programowanie zmiany strony:
Wciskamy przycisk w menu: ZMIANA STRONY otrzymujemy w edytorze znacznik <STRONA1>, klikamy na niego i w menu specjalnym ustawiamy numer strony do której przejść wyświetlanie <STRONA2.

Znacznik zmiany strony należy umieszczać na końcu strony tekstu.
Używajšc tego efektu można stworzyć program kolejności wyświetlania stron tekstu oraz w łatwy sposób go modyfikować. Modyfikację parametrów pozostałych efektów dokonuje się w sposób analogiczny.
Analizując przykłady dołączone do programu można nabrać wprawy w szybkim programowaniu wyświetlacza.

Po wyedytowaniu tekstu należy zapisać go na dysku twardym komputera aby móc wykorzystać je w przyszłości.
Należy wybrać z menu opcję Plik / Zapisz podać nazwę pliku i lokalizację na dysku.


Wysyłanie tekstu do wyświetlacza można uruchomić z menu programu

lub wciskając ikonę w menu narzędziowym. Zostaną przesłane do linijki wszystkie strony oraz zostanie ustawiony zegar na podstawie zegara w komputerze. Po przesłaniu danych wyświetlacz przełączy wyświetlanie na stronę pierwszą. Jeśli chcemy uaktywnić inną stronę na wyświetlaczu można to zrobić wybierając opcję z menu programu LINIJKA/UAKTYWNIJ STRONE

Gazety świetlne

Gazety świetlne są to informacyjne tablice charakteryzujące się możliwością przedstawienia na tablicy tekstu jak i grafiki. Tablice budowane są z wymiennych modułów, o wymiarach 343 x 366 mm lub 227 x 224 mm (punkty świetlne zagęszczone), zawierający 30 x 32 = 960 punkty świetlne (w module o większych wymiarach elementem świecącym są pojedyncze diody LED zaś w module zagęszczonym świecą ledowe matryce diodowe). Tablica może się składać z:
od dwóch do trzydziestu sześciu modułów - do sześciu w poziomie i do sześciu w pionie. Na specjalne życzenie możemy wykonać tablice o innych wymiarach. Maksymalna moc pobierana przez moduł wynosi 60W. Do przygotowania informacji wyświetlanej na tablicy jest wymagany dowolny komputer PC. Pozostałe szczegółowe informacje udziela Pan Zbigniew Waszczuk.

Poniżej przedstawiamy przykładowe tablice.


Gazeta świetlna (moduł standardowy).

Gazeta świetlna (moduł standardowy).

Tablica rozkladu jazdy PKP

Tablica rozkladu jazdy PKP


Strona główna | O firmie | Zegary | Tablice walutowe | Tablice informacyjne | Komunikacja | Pomiary | Ozdoby świąteczne |Kontakt